ReadyNOVAمذهبی این راهنمای ساده، نخستین گام برای آماده کردن خود سازمان مذهبی برای هر فاجعه ای

مذهبی توسعه برنامه آمادگی سازمان مذهبی شما

پیش از آغاز، لطفا اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کرده تا مطمئن شوید که برنامه ریزی سازمان مذهبی شما کامل است. این اطلاعات شامل نام ها، نشانی ها و اطلاعات تماس محل های مهم؛ کارمندان؛ ارائه دهندگان، نظیر ارائه دهنده بیمه شما؛تامین کنندگان سرویس های موجود و مشتریان؛ امکانات دائمی و مدیریت سوابق است.

دو گام 12 برای تکمیل برنامه آمادگی سازمان مذهبی

حریم خصوصی شما مهم است! به دلایل امنیتی، داده های وارد شد در حین جلسه فعلی تان ذخیره نمی شود. اگر نیاز دارید در برنامه تان دست از کار بکشید ، لطفا مطمئن شوید که کارتان را ذخیره کرده اید.

طرح خود را آغاز کنید

برنامه آمادگی شماگام 1 اطلاعات اداری

سازمان مذهبی
تماس ها

گام 2 اطلاعات تماس در مواقع اضطراری

تماس در مواقع اضطرای و برای بیمه

گام 3 کارکردهای ضروری

کارکردهای ضروری اولیه
مواردی که باید انجام شوند تا پیش از، در حین و پس از بروز حالت اضطراری از سازمان حمایت صورت گیرد.

گام 4 سفارشات جانشینی و تفویض اختیار

این بخش حاوی فهرستی از نام ها و سمت های رهبری در سازمان است و اینکه چطور می توان اختیارات را تفویض کرد. این بخشی حیاتی از توانایی سازمان شما برای اطمینان از این است که کارکنان و باقی افراد بدانند که چه کسی قدرت و مسئولیت رهبری را در اختیار خواهد داشت، خصوصا زمانی که رهبر فعلی ناتوان است یا بنا به دلایلی در حین بروز فاجعه یا حالت اضطراری در دسترس نیست.
تماس ها
روش ها

گام 5 ارتباطات

ابن بخش حاوی اطلاعات تماس برای روحانیت، رهبرای، کارکنان، پشتیبانی از سیستم های فناوری اطلاعات و شرکای کلیدی است. این همچنین شامل طرح ارتباطی است که به شناسایی نحوه ارتباط روحانیت، رهبری، کارکنان و دیگر افراد می پردازد.
ارتباطات مداوم
تداوم ارتباطات POC (مثلا روحانیت، رهبری، کارکنان، پشتیبانی سیستم های فناوری اطلاعات و شرکای کلیدی)
فرایند تماس با سازمان برای اطلاعات [فهرست گام ها]:

گام 6 تعهدات فعلی خدمات

این بخش نشان دهنده فهرستی از تمام یادداشت های تفاهم موجود (MOUها) است که سازمان آنها را در شرایط اضطراری یا فجایع دارد. MOUها شامل تعهدات از سوی دیگر سازمانها برای ارائه به سازمان شما است و همچنین شامل خدمات و ارتباطاتی است که سازمان شما برای ارائه فضا، منابع یا سرویس، به دیگر سازمانها نیاز دارد.
تعهدات فعلی خدمات
جایگزین های MOU
اگر شرکت های فوق با یک فاجعه روبرو شوند، ما تدارکات/مواد را از این مراکز دریافت خواهیم کرد:

گام 7 امکانات تداوم و ارتباطات مجازی

این بخش ارائه دهنده بخش هایی برای امکانات اولیه و جایگزین است و به شکل مناسب، حاوی اطلاعات مربوط به ارتباطات مجازی نیز هست.
امکانات اولیه
امکانات جایگزین
گزینه مجازی

گام 8 مدیریت سوابق مجازی

این بخش به شناسایی محل پشتیبان برای ابزارهای الکتریکی، اسناد چاپی، سوابق و سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز برای پشتیبانی از کارکردهای ضروری در حین تداوم موقعیت می پردازد. مثال ها شامل سوابق مالی، سوابق کارکنان، سوابق سایر افراد، اسناد حقوقی و غیره است.
مسئولیت پشتیبان گیری
POC مسئول پشتیبان گیری از سوابق مهم است که شامل حقوق و دستمزد و سیستم های حسابداری است:
پشتیبان در محل
نسخه پشتیبان سوابق شامل یک نسخه از این طرح، نقشه محل، سیاست های بیمه، سوابق حساب بانکی و پشتبان های رایانه ای است که در محل نگهداری می شوند:
پشتیبان در خارج از محل
یک مجموعه دیگر از نسخه پشتیبان سوابق در موقعیت های خارج از محل ذیل نگهداری می شوند:
تداوم حسابداری
اگر سوابق حسابداری و حقوق و دستمزد از بین رفته اند، برای ادامه کار چنین خواهیم کرد:

گام 9 منابع مجازی

در این بخش، لطفا منابع کلیدی را در سازمان خود فهرست کنید که نیازمند حفظ عملیات است.
منابع کلیدی
منابع برای خدمات مذهبی، آموزش مذهبی، ارتباطات، ابزارآلات، ایمنی، شبکه های فناوری اطلاعات، نگهداری، تعمیرات.

گام 10 طرح تخلیه

شناسایی کنید که عملیات تخلیه در شرایط اضطراری چطور صورت خواهد گرفت و با توجه به آن به محل های ملاقات در خارج از ساختمان و خارج از منطقه فوری مراجعه نمایید. مطمئن شوید که راهنمای تخلیه را برای سایر افراد، کارکنان و بازدید کنندگانی که دارای ناتوانی هستند نیز در نظر گرفته باشید.
سیستم هشدار
محل مونتاژ
محل مونتاژ جایگزین
مدیر مونتاژ
مدیر تعطیلی
اعلام وضعیت سفید
چک لیست تخلیه
Download List

گام 11 طرح پناهگاه

پناهگاه سریع
سیستم هشدار
پناهگاه ها
«مهر و موم کردن اتاق» یعنی در صورتی که کیفیت هوای آن تحت تاثیر قرار گرفت، باید به فکر محافظت از آن باشید
مدیر پناهگاه
مدیر تعطیلی
اعلام وضعیت سفید
چک لیست پناهگاه داخلی:
Download List

گام 12 طرح به اشتراک گذاری، تمرین، آموزش و بازبینی

اشتراک گذاری
زمانی که طرح خود را به اتمام رساندید، لطفا چندین نسخه از آن چاپ بگیرید و آنها را در مکان های کلیدی در محیط کاری مقامات ارشد کلیدی یا در دیگر بخش از سازمان قرار دهید.
اقدام
لازم است تا به تیم کاری سازمان خود آموزش دهید تا چطور مسئولیت های وارده را انجام دهند و این آموزش را در بخش زیر با عنوان «تاریخ های آموزش» مکتوب کنید.  به محض اینکه تیم شما آموزش دید، لازم است تا تمرینی را برای سنجش توانایی آنها در واکنش به وضعیت اضطراری ترتیب دهید.
تاریخ های آموزش و بازبینی
تاریخ های بازبینی
نکته: حتما این تاریخ ها را در تقویم شخصی تان علامت بزنید تا روزهای تمرین و بازبینی را به شما یادآور شوند.

ذخیره و دریافت

پس از تکمیل بخش های فوق، برنامه ریز خود را ذخیره و دریافت کنید. همچنین در هر زمان می توانید کار خود را ذخیره کنید. اطلاعات شما در سرور نگهداری نمی شود. در عوض، یک فایل PDF دریافت خواهید کرد که حاوی تمام اطلاعات شماست. می توانید در هر زمانی بازگردید و فایل PDF را بارگذاری کنید و سپس اطلاعات آن را تغییر داده یا طرح خود را به اتمام برسانید.

سپس به صفحه منابع مراجعه کنید